+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Bildiri Gönderme

Update your knowledge

 

 

BİLDİRİ HAZIRLAMA


Kongreye özet bildiriler kabul edilmektedir. Bildiri özeti aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır:

  1. BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
  2. YAZAR(LAR); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.
  3. KURUM(LAR); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.
  4. ÖZET METNİ; Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir. Amaç, Materyal ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma kısımlarından oluşmalıdır.
  5. ÖZET METNİ 300 – 500 kelime ile sınırlandırılmıştır; BAŞLIK, YAZAR(LAR) ve KURUM(LAR) bu sınırlamanın dışındadır. 300 kelimeden kısa, 500 kelimeden uzun olan özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  6. Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Bilimsel Kurul, sunum şeklini değiştirme yetkisine sahiptir. Poster sunumlarınız için lütfen kongre sekretaryası ile e-mail yoluyla iletişime geçiniz.

 

BİLDİRİ GÖNDERME


Özetler, kongre web sitesinde bulunan gönderim sayfasından gönderilecektir, web adresi dışında e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.

  1. BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME PANELİ’ne ilk kez giriyorsanız, BİLDİRİ GÖNDER linki üzerinden ulaşacağınız formu doldurmalısınız. Formda ilgili alanlarla birlikte bildiri özetinizi girebileceğiniz alan mevcuttur. Bu alana sunum yapacağınız dilde bildiri özetinizi girmeniz gerekmektedir. Ayrıca bir dosya gönderimine gerek yoktur.
  2. Kaydınızı tamamladıktan size verilecek BİLDİRİ NUMARASI‘nı lütfen not ediniz. Panele daha sonraki girişlerinizde sizden bildiri numarası ve kendi belirlemiş olduğunuz şifre istenecektir.
  3. Bildiri özetleri 300 – 500 kelime ile sınırlıdır.
  4. Bildiri özeti gönderimi son tarihi 17 Ağustos 2020’dir.

 

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Bildiri değerlendirme ve kabul süreci bildiri yazarlarının ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Yazarların sunuş biçimi (sözlü veya poster) tercihi sistem üzerinden alınacaktır. Bilim Kurulu kabul edilen bildirilerin sunuş biçimini değiştirebilir. Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster) konusundaki son karar Hakemlere aittir. Yeni gönderilen bildiri değerlendirme sonucu  en geç 24 Ağustos 2020 tarihinde bildiriyi gönderen yazara e-mail ile bildirilecektir.

Her kayıtlı katılımcı en fazla 2 (iki) bildiriyle katılabilir.

Kabul edilen özetler Bildiri Özetleri Kitabı’nda, sonrasında istenecek olan tam metinleri ise kongre sonrası ISBN numaralı olarak Tam Metin Kitabı’nda yer alacaktır.

Özetleri kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur. Birden fazla yazarlı bildirilerde sunumu yapacak yazar dışındaki yazarların da kongreye katılmak istemeleri halinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Sözel veya poster sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ KABUL EDİLEN YAZARLAR İÇİN TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI


Aşağıdaki kriterlere uygun olarak en geç 28 Eylül 2020 tarihinde gönderilen tam metinler yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olan kongremizin tam metin kitabında basılacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil 12 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, LİTERATÜR ÖZETİ, MATERYAL ve YÖNTEM, SONUÇ, TARTIŞMA ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “KAYNAKLAR” listesinde verilmelidir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER


Yenilenmiş özet, tam metin ve poster gönderim ve kabul tarihleri şu şekildedir;

Yeni bildiri özet gönderim tarihi: 17 Ağustos 2020

Yeni özetlerin değerlendirme sonucunun bildirilmesi: 24 Ağustos 2020

Bildiri tam metin gönderilmesi için son tarih: 28 Eylül 2020

Kongre Tarihi: 18-19 Eylül 2020