+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Arzum Erdem Gürsan – Biyografi

Update your knowledge

Prof.Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Konuşma Hakkında

Biyosensörler, biyoalgılayıcı olarak nükleik asit, enzim, antikor, aptamer vb. gibi biyomoleküller kullanılarak geliştirilen ve hedef analitin nicel ve nitel analizini sağlayan küçültülmüş cihazlardır.  Biyosensör tasarımında elektrokimyasal çevirici sistemlerin kullanılması ile kısa sürede, seçimli ve duyarlı bir şekilde analizi mümkün kılan, kullanımı pratik ve küçültülmeye elverişli analiz platformları oluşturulabilmektedir. Nanomalzemelerle modifiye edilmiş biyosensörlerde daha geniş yüzey alanı sağlanması ve kullanılan nanomalzemenin özelliğine bağlı olarak iletkenliğin artması sayesinde, elektrokimyasal sinyalde artış elde edildiği, ve dolayısıyla daha duyarlı elektrokimyasal biyosensör sistemlerinin geliştirildiği görülmüştür. Nanomalzemelerle modifiye elektrokimyasal nükleik asit biyosensörlerinin yeni nesil çip teknolojilerine öncülük edeceği düşünülmektedir.

Teşekkürler: Prof. Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN, araştırmalarına sağladığı maddi ve manevi desteğinden dolayı Asli üyesi olduğu Türkiye Bilimler Akademisi’ne teşekkür eder.

 

Konuşmacı Hakkında

Arzum Erdem Gürsan, 1993 yılında Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisans derecesini, 2000 yılında doktora derecesini aynı fakültede Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2000-2003 yılları arasında yardımcı doçent olarak, 2003-2009 yılları arasında doçent olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda çalıştı. Halen 2009 yılından bu yana aynı anabilim dalında Profesör olarak çalışmaktadır. Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Üstün yetenekli genç bilim insanları ödüllendirme programı kapsamında, “TÜBA-Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2006 yılında Fen Bilimleri-Kimya alanında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve 2015 yılında Sağlık Bilimleri alanında “TÜBİTAK Bilim Ödülü”ne layık görüldü. 2007 yılında TÜBA Asosiye üyesi, 2016 yılında TÜBA Asli üyesi seçildi. 2017 yılında Asya Bilim Akademileri Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA)’nin “Bilim ve Mühendislikte Kadın (Women in Science and Engineering-WISE) Komitesi”ne 2017-2019 dönemi için “Üye” seçilen Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2019 yılında AASSA-WISE’ya 2019-2021 dönemi için yeniden “Üye” seçildi.
2018 yılında kimya alanında önemli çalışmalar yapmış saygın bilim insanlarına verilen “The Royal Society of Chemistry – Fellow (FRSC)” ünvanını aldı.
Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın SCI/SCI-E kapsamında yer alan uluslarası indeksli hakemli dergilerde 150’dan fazla makalesi bulunmaktdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslarda 30’dan fazla davetli bildirisi, editörlüğünü yaptığı 1 adet uluslararası ve 1 adet ulusal kitabı, 10 adet uluslararası kitap bölümü ve 3 adet derlemesi bulunmaktadır. 25 Aralık 2019 tarihli güncel Web of Science (WoS) kayıtlarına göre, başkaları tarafından yayınlarına yapılmış 4560 atıfı mevcut olup, h-indeksi 40 dır.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın ilaç, enzim ve nükleik asitlere dayalı olan elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanında birçok ulusal ve
2 uluslararası işbirliğine yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarını “İlaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit hibridizasyonu ve biyobelirteçlerin tayinine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin tekli ve çoklu ölçüme dayalı geliştirilmesi ve uygulamaları” konularında yürüten Prof. Arzum Erdem Gürsan, çalışmalarında manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve grafene dayalı nanomalzemeler, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller, dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca farklı analitlerin çevre, gıda, ve sağlık alanında tayinine yönelik elektrokimyasal sensör entegre edilmiş analitik sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için kurumsal ve bireysel web sitesi:

https://avesis.ege.edu.tr/arzum.erdem/

http://www.arzumerdem.com/index.html