+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Bildiri Gönderme

Update your knowledge

 

BİLDİRİ ÖZETİ KABUL EDİLEN YAZARLAR İÇİN TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI


Aşağıdaki kriterlere uygun olarak en geç  26 Aralık 2021 tarihinde gönderilen tam metinler yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olan kongremizin tam metin kitabında basılacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil 12 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, LİTERATÜR ÖZETİ, MATERYAL ve YÖNTEM, SONUÇ, TARTIŞMA ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “KAYNAKLAR” listesinde verilmelidir.