+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Davet Metni

Update your knowledge

Değerli Paydaşımız,

Nüfus artışına ve demografik yapılardaki değişimlere bağlı olarak sağlık teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Küresel pazarın dinamiklerine bakıldığında, bilginin hızla yayılmasının ve ticarileşmesinin bir sonucu olarak bilim ve teknolojideki yeniliklerin sağlık teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını biliyoruz.  Yaklaşık 400 Milyar Doların üzerindeki dünya tıbbi cihaz pazarının sadece %0,8’ini karşılayan ülkemizi tüketen bir ülkeden üreten bir ülkeye dönüştürme gayretinde; ar-ge, nitelikli insan kaynağı, yasal düzenlemeler, geri ödeme sistemi,  sağlık finansmanı,  ürün güvenliği, uygunluk değerlendirme, marka yaratma gibi konularda kamu, üniversite ve sanayinin çok yönlü işbirliğine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru bilgileri kullanarak sahadan katılımcılar ile mevcut sorunların analiz edildiği, istişarelerin yapıldığı ve somut çözüm önerilerinin oluşturulduğu organizasyonların sektörümüzün daha iyiye erişmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Tıbbi cihazların üretimden son kullanıcıya kadar uzanan yaşam döngüsünün tüm adımlarında yeri olan Biyomedikal Mühendisliği’nde güncel gelişmelerin kamudan, üniversiteden ve sanayiden katılımcılar ile tartışılacağı, çözüm önerilerin değerlendirileceği ve etkin bilgi paylaşımının sağlanacağı “Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler” adını verdiğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız.

Covid 19 pandemi sebebiyle, 2. Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi 18-19 Eylül tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Kongreye katkıda bulunan yazarlarımız ve katılımcılarımız Microsoft Teams iletişim platformunu kullanarak poster veya sunum olarak çalışmalarını sunacaklar, diğer çalışmaları izleyebilecekler ve diğer katılımcılar ile fikir alışverişi yapabileceklerdir.

Çalışmaların ne şekilde sunulacağını içeren konferans program detayları ayrıca tarafınıza sunulacaktır.

 

Yenilenmiş özet, tam metin ve poster gönderim ve kabul tarihleri şu şekildedir;

Yeni bildiri özet gönderim tarihi: 17 Ağustos 2020

Yeni özetlerin değerlendirme sonucunun bildirilmesi: 24 Ağustos 2020

Bildiri tam metin gönderilmesi için son tarih: 28 Eylül 2020

Kongre Tarihi: 18-19 Eylül 2020

 

Çalışmanızı kongremizde sunmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

 

Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi Düzenleme Komitesi