+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Ali AKPEK – Biyografi

Update your knowledge

Doç. Dr. Ali AKPEK

Gebze Teknik Üniversitesi

Yapay Organ Biyofabrikasyonu için Yeni Yaklaşımlar

Seminer Hakkında:

Dünya’da organ ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Ancak insanlığın ihtiyacı ölçüsünde nakledilebilecek organ maalesef mevcut değildir. Organ trasplantasyonu bu ihtiyacı karşılayabilecek ölçüde güçlü bir çözüm yöntemi olamamaktadır. Bu sorunları çözmek için gerek elektromekanik olarak gerekse de doku mühendisliği temelleri kullanılarak yapay organlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Seminer boyunca hem en güncel yapay organ çalışmalarından bahsedileceği gibi Doç. Dr. Ali AKPEK tarafından da gerçekleştirilmiş çalışmalar üzerinde durulacaktır.

 

Konuşmacı Hakkında

Doç. Dr. Ali AKPEK lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Türkiye’nin ilk biyomedikal mühendislerinden birisidir. Yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Biyoteknoloji bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimi için Japonya’ya gitmiştir. Tokyo Üniversitesi’nde bir yıl olarak araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Tokyo Teknoloji Enstitüsünde Mikro-Mekatronik bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye’de İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite’sinde Biyomedikal Mühendisliği alanında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptıktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi’ne geçmiştir. Halen Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma  Merkezi’nde yarı zamanlı araştırmacı olarak görev yapmaktadır.