+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Arzum Erdem Gürsan – Biyografi

Update your knowledge

 

Arzum Erdem Gürsan
Ege Üniversitesi

 

Arzum Erdem Gürsan, 1993 yılında Ege Üniversitesi,  Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında yüksek lisans derecesini, 2000 yılında doktora derecesini aynı fakültede Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2000-2003 yılları arasında yardımcı doçent olarak, 2003-2009 yılları arasında doçent olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda çalıştı. Halen 2009 yılından bu yana aynı anabilim dalında Profesör olarak çalışmaktadır.

Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Üstün yetenekli genç bilim insanları ödüllendirme programı kapsamında, “TÜBA-Üstün Başarılı Seçkin Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2006 yılında  Fen Bilimleri-Kimya alanında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ve 2015 yılında Sağlık Bilimleri alanında “TÜBİTAK Bilim Ödülü”ne layık görüldü. 2007 yılında TÜBA Asosiye üyesi, 2016 yılında TÜBA Asli üyesi seçildi. 2017 yılında Asya Bilim Akademileri Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA)’nin  “Bilim ve Mühendislikte Kadın (Women in Science and Engineering-WISE) Komitesi”ne 2017-2019 dönemi için “Üye” seçilen Prof. Arzum Erdem Gürsan, 2019 yılında AASSA-WISE’ya 2019-2021 dönemi için yeniden “Üye” seçildi.

2018 yılında kimya alanında önemli çalışmalar yapmış saygın bilim insanlarına verilen “The Royal Society of Chemistry – Fellow (FRSC)” ünvanını aldı.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın SCI/SCI-E kapsamında yer alan uluslarası indeksli hakemli dergilerde 190’dan fazla makalesi bulunmaktdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslarda 30’dan fazla davetli bildirisi, editörlüğünü yaptığı 1 adet uluslararası ve 1 adet ulusal kitabı, 10 adet uluslararası kitap bölümü ve 3 adet derlemesi bulunmaktadır. 26 Ekim 2021 tarihli güncel Web of Science (WoS) kayıtlarına göre, başkaları tarafından yayınlarına yapılmış 5316 atıfı (toplam 6625 atıfı) mevcut olup, h-indeksi 43 dür.

Prof. Arzum Erdem Gürsan’ın ilaç, enzim ve nükleik asitlere dayalı olan elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi ve uygulanması alanında birçok ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarını “İlaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit hibridizasyonu ve biyobelirteçlerin tayinine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin tekli ve çoklu ölçüme dayalı geliştirilmesi ve uygulamaları”  konularında yürüten Prof. Arzum Erdem Gürsan, çalışmalarında manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve grafene dayalı nanomalzemeler, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller, dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere  dayalı elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca farklı analitlerin çevre, gıda, ve sağlık alanında tayinine yönelik elektrokimyasal sensör entegre edilmiş analitik sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için kurumsal ve bireysel web sitesi:

https://avesis.ege.edu.tr/arzum.erdem/

http://www.arzumerdem.com/index.htmlArzum Erdem Gürsan
Ege Üniversitesi
Biyografi[/caption]Arzum Erdem Gursan received Bachelor in Pharmacy from Ege University, Izmir, Turkey in 1993. She received the master degree in 1996 and PhD degree in 2000 in the Department of Analytical Chemistry at the same university in Izmir. She worked as an Assistant Professor from 2000 to 2003 and as an Associated Professor from 2003 to 2009 at the Analytical Chemistry Department of the Faculty of Pharmacy in Ege University. She has been working at the same department as a Full Professor since 2009. She was awarded by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) as the one of highly skilled young twenty Turkish scientists elected in 2001 under the TÜBA-GEBİP fellowship programme. She  received  “Juniour Science Award” in 2006,  and “Science Award” in 2015 given by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK). She was elected as the Associate member of TÜBA in 2007, and elected as the Principal member of TÜBA in 2016. Moreover, she was elected as the Special Committee member of  Association of Academies and Societies of Sciences in Asia (AASSA)- Women In Science and Engineering (WISE) for the period of 2017-2019 and 2019-2021. She was elected as a fellow of Royal Society of Chemistry (FRSC)  in December, 2017.

Prof. Arzum Erdem Gursan has authored or co-authored more than 190 papers in refereed journals and conference proceedings, she has given more than 20 invited talks in international meetings and conferences, is the co-author of 15 book chapters and review papers. She has received 6,625 (without self-citations: 5316) citations according to the records on Web of Science (WoS) obtained in October 2021 with h-index: 43.

Prof. Arzum Erdem Gursan has initiated man          y national and international collaborative research on development and applications of electrochemical (bio)sensors based on drug, enzyme and nucleic acids. Her recent research is centred on the development of novel transducers and chemical and biological recognition systems by using different nanomaterials (e.g, graphenes, magnetic nanoparticles, carbon nanotubes, gold and silver nanoparticles, dendrimers, nanowires, nanorods etc.) designed for electrochemical sensing of nucleic acid (DNA, ZNA, miRNA) hybridization, and also the specific interactions between drug and DNA, or aptamer-protein, and also the development of integrated analytical systems for environmental monitoring, food safety, industry and biomedical monitoring.

More details available in web site: http://www.arzumerdem.com/indexen.html