+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Çiğdem GÜNDÜZ – Biyografi

Update your knowledge

Çiğdem GÜNDÜZ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden şeref listesi öğrencisi olarak mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Üniversiteden mezun olmasının akabinde  Drogsan İlaçları A.Ş. ve İlko Argem’de sırası ile Ar-Ge Sorumluluğu ve Ar-Ge uzmanlığı görevlendirinde bulundu.  Ar-Ge uzmanlığı döneminde jenerik ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi, analitik metot validasyonları ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında aktif rol aldı.  HPLC, MS, AAS, GC gibi kromatografik cihazların kullanımı ve verilerin yorumlanması konusunda ileri kullanıcı pozisyonundadır. 2013 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Ürün Denetmeliği görevine başlamıştır. Görev alanında ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yer almakla birlikte tıbbi cihaz alanında profesyonelleşmiştir. Halen Tıbbi Cihaz Denetim Dairesinde, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi, Üretim Yerleri Denetimi Birimi ve Tüketici Şiakyetleri, Reklam Tanıtım birimlerinin birim sorumluluğunu yürütmektedir. Avrupa Komisyonunca oluşturulan piyasa gözetimi ve denetimi çalışma grubu ile uluslararası olaylar grubunun asil üyesi olarak ülkemizi temsil etmektedir.