+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Erhan Pişkin – Biyografi

Update your knowledge

 

Prof.Dr. Erhan Pişkin

Hacettepe Üniversitesi

Kemik ve Kıkırdak Dokuları Mühendisliği

Seminer Hakkında

Doku mühendisliği, hem yumuşak hem de sert doku onarımı için yeni terapötik yaklaşımlardan biridir. Konakçının kendi dokularından veya başka kaynaklardan alınan sağlıklı hücreler iskeleler ile birlikte kullanılır. Hedefe özgü (örn., Osteoblastlar, kodrositler vb.) Veya tercihen kök hücreler izole edilir, farklılaştırılır (kök hücreler durumunda) veya hatta iki farklı yaklaşım ile genetik olarak modifiye edilir (örneğin büyüme faktörlerini, örneğin BMP’leri ifade etmek için) ve kullanılır. İlk yaklaşımda, sadece iskelelere (tohum olarak) yüklenirler ve biohibrit implantlar olarak uygulanırlar. Alternatif olarak, hücreler doku benzeri yapılar oluşturmak için biyoreaktörler (in vitro) içindeki yapı iskelelerinin gözenekleri içinde çoğaltılır ve daha sonra doku replasmanı için implante edilir. İskeleler büyük ve birbirine bağlı gözeneklere sahiptir, bu da 3 boyutlu hücre büyümesine izin verir. İn vivo olarak parçalanabilmeleri gerekir, bu, yeni şekillendirici dokuların onları uygun şekilde değiştirmesi için öyle bir oranda bozunmaları gerektiği anlamına gelir. Elbette hem onlar hem de bozunma ürünleri biyolojik olarak uyumlu olmalıdır. Kalıplama / tuz ekstraksiyonu, elektrospinning, kriyojelasyon vb. Gibi çeşitli teknikler üretilirler. Çeşitli doğal polimerlerden (örn., Kolajen ve denatüre formu jelatin) ve sentetik polimerlerden (örn. Laktitler, glikolid ve-kaprolakton) yapılırlar. . Yenilenme oranını ve uygun yeni doku oluşumunu tetiklemek için birkaç biyoaktif ajan (örn., Büyüme faktörleri, vb.) De dahil edilebilir (genellikle kontrollü salım formülasyonları olarak). Dikkatli in vitro biyouyumluluk testinden sonra, uygun hayvan modellerinde doku mühendisliği iskeleleri (hücrelerle yüklü) veya biyohibrit implantlar in vivo uygulanır. Hayvanlarda kritik boyut kusurları (kusurların kendiliğinden düzelmediği anlamına gelir) yaratılır. Maksillofasiyal uygulamalarda kemik dokusu mühendisliği için kafatası, yarık damak, zgyoma, mandibula vb modeller kullanılmıştır. Kıkırdak onarımını incelemek için kulak kusurları oluşturulur. Doku rejenerasyonunu araştırmak için çeşitli makro, histolojik, moleküler teknikler kullanılmaktadır. Bu konuşma, yazarın grubunun bu alandaki deneyimlerini kullanarak yukarıda bahsedilen konuları kısaca gözden geçirmektedir.

 

Konuşmacı Hakkında

Erhan Pişkin, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. Ocak 1976’da Hacettepe Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı, 1981’de Doçent oldu ve 1988’de Profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı” nın kurucusudur. NanoBMT: Nanobiyomedtek Biyomedikal ve Biyoteknoloji San.Tic’in kurucusu ve şu anki direktörüdür. Ltd.Sti – 2014 yılından bu yana kendini sadece Ar-Ge faaliyetlerine adamış bir KOBİ’dir. Yaklaşık 9 yıl (2000-2009) Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurumu “Bilim Kurulu” üyeliği yaptı. Ödülleri arasında TÜBİTAK-Genç Bilim İnsanı Ödülü (1981); C.P. Sharma Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Ödülü (1997); Hacettepe Üniversitesi-Bilim Ödülü (1999); ve TÜBİTAK-Bilim Ödülü (2000). Uluslararası atıfta bulunan dergilerde 362’ye yakın bilimsel makalesi + yaklaşık 20 kitap bölümü + uluslararası ve ulusal toplantılarda 250’den fazla sunum + 10 Kitap’ın editörü / yazarı (6’sı İngilizce, 4’ü Türkçe) bulunmaktadır. Alıntıları 41’lik HI indeksi ile 6000’e yakın. Son 30 yılda 50’den fazla Doktora ve 100 Yüksek Lisans tezi yönetti. Türkiye’de 20’ye yakın Uluslararası ve Çeşitli Ulusal toplantılar düzenlemiştir. Başlıca araştırma konuları şunlardır: polimerler: sentez ve çeşitli alanlarda, çoğunlukla biyomalzemeler (biyolojik olarak parçalanabilir) ve Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp (son zamanlarda kök hücrelerle) olarak; viral olmayan polimerik vektörlerle gen transferi; Biyosensörler EIS, SEFS, SERS, MALDI-TOF vb. İçin nanopartiküller ve yapılar ve son zamanlarda bakteriyofajlar kullanılarak patojenik bakterilerin tespiti için dizi teknolojileri; biyoafinite ayırma, tanısal test kitleri ve polimerik taşıyıcılara dayalı ilaç dağıtımı.

 

Türkiye Bilimler Akademisi Onursal Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Emeritus Profesörü, Ankara, Türkiye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Resaerch Labs Center, Muğla, Türkiye, Misafir Öğretim Üyesi

NanoBMT Yöneticisi / Sahibi: Nanobiyomedtek Biyomedikal ve Biyoteknoloji San.Tic. Ltd.Şti.