+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Evren KILINÇ – Biyografi

Update your knowledge

Dr.Öğretim Üyesi Evren KILINÇ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

 

UZAMA ÖLÇEBİLEN SENSÖR ÖZELLİKLİ TEKSTİL MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ

Seminer Hakkında: Günümüzde çok aşina olduğumuz ve büyük küçük ilgi duyduğumuz giyilebilir teknoloji, son kullanıcının kolayca ulaşabileceği kadarıyla henüz akıllı saatler, bileklikler gibi ürünlerle sınırlı kalmaktadır. Her ne kadar bu teknoloji gelişim gösterse de halen aşılması gereken birçok engel bulunmaktadır. Bu çalışmada, iletken iplikler ile belirli örme teknikleri kullanılarak direnci değişebilen giyilebilir sensörler üretip; bu sensörler yardımıyla uzama ölçümlerini gerçekleştirebilmek amaçlanmıştır.

 

Konuşmacı Hakkında:

Evren Kılınç, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından, Malatya İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji bölümünde, yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında, Hollanda Kalp Vakfı tarafından fonlanan bir proje kapsamında Prof.Dr. Hugo ten Cate’ nin laboratuarına doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Hollanda Maastricht Üniversitesi, Maastricht Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nde (CARIM) doktora derecesi aldı. Dr Kılınç, Eylül 2012’den bu yana İstanbul Acıbadem Üniversitesi Biyofizik Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doktora döneminde hava kirliliğinin kan pıhtılaşması, tromboz ve ateroskleroz üzerindeki etkilerini inceledi ve bu hastalıkların patofizyolojisini araştırmak için in vitro ve hayvan deney modellerinde deneyimler kazandı.

Araştırma alanları: Hemoreolojik parametrelerin kardiyovasküler hastalıklarda rolü, hava kirliliğinde bulunan partiküllü maddelerin ekstrinsik ve intrinsik kan pıhtılaşması ve aterosklerozdaki etkileri, kan hücreleri ve pıhtılaşma proteinlerinin etkileşimleri ve tromboz mekanizmasındaki rolü. Ayrıca biyomekanik çalışmalar ve giyilebilir biyosensör tasarımı Dr. Kılınç’ ın ilgilendiği çalışma konuları arasındadır.

Uzman olunan teknikler; ELISA geliştirme ve sorun giderme; Kalibre Edilmiş Otomatik Tromboskop (Trombin üretimi); kan pıhtılaşma analizleri; İmmünohistokimya; immünofloresans; Kan hücresi izolasyonu (özellikle monositler) ve hücre kültürü (THP-1 hücreleri, HUVEC’ler); kan hücresi mikropartiküllerinin üretilmesi ve izolasyonu; İki foton mikroskopisi ve konfokal mikroskop kullanarak ileri görüntüleme teknikleri; deney hayvanı çalışmaları.