+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

İlker USTA – Biyografi

Update your knowledge

Prof. Dr. İlker USTA

Hacettepe Üniversitesi

İlker Usta, Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği’nde 1990’da lisans ve 1993’de yüksek lisans eğitimini tamamladı, doktorasını İngiltere’de University of Wales-Bangor’da (School of Agriculture and Forestry) Wood Science alanında 1997’de bitirdi. İlker Usta, 1990 yılından beri Hacettepe Üniversitesi’nde Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmakta olup Ahşap Koruma önceliğinde olmak üzere, Ağaç Malzeme Fiziği alanında çok sayıda araştırma gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, İlker Usta, IRG (International Research Group on Wood Protection: Uluslararası Ahşap Koruma Araştırma Grubu) tarafından desteklenen kısa süreli bilimsel araştırma projesini Hırvatistan’da Zagreb’deki Faculty of Forestry’de (University of Zagreb) gerçekleştirdi ve MIF (Matsumae International Foundation) tarafından desteklenen doktora sonrası çalışmasını Japonya’da Noshiro City’deki Institute of Wood Technology’de (Akita Prefectural University) tamamladı. Profesör İlker Usta, Bologna Süreci ile Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği müfredatının 2013 yılında güncellenmesi kapsamında Mesleki Teknoloji Yüksekokulu uhdesinde Seçmeli Dersler Birimi bünyesinde üniversitenin tüm öğrencileri için açılan yeni bir seçmeli ders olan “Kültürlerarası Etkileşimde Ahşabın Önemi” dersi nezdinde, kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın değerli bir nesne olarak kabul edilip özümsenmesi çerçevesinde ahşap temalı dersler vermektedir; bu ders ile üniversitenin farklı programlarında okuyan öğrencileri bilgilendirmek suretiyle ahşabın kültürlerarası etkileşimdeki yeri ve öneminin örneklenmesi, seçkin bir doğal malzeme ve değerli bir varlık olarak ahşabın değişik kültürlerdeki olgusal kurgulanış biçiminin tanıtılarak ahşap hakkında farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.