+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Aydın Akan – Biyografi

Update your knowledge

 

 

Aydın AKAN Uludağ Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini 1984 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Programında Yüksek Lisans eğitimini 1991’de tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde biyolojik işaretler için gerçek zamanlı adaptif gürültü giderme sistemi üzerinde çalışmıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başlamış, Mart 1992’de ABD’de University of Pittsburgh’da işaret işleme konusunda doktora çalışmalarına başlamıştır. Doktora tez araştırması olarak, “Gabor Açılımları ile Zaman-Frekans Analizi” üzerinde çalışmış ve Nisan 1996’da doktora eğitimini tamamlamıştır. Aralık 1996’da, İ.Ü. Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Kasım 2000’de Telekomünikasyon Anabilim Dalı, İşaret İşleme Bilim Dalında Doçent ünvanı almış, 2 Mayıs 2001’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Telekomünikasyon Anabilim Dalına Doçent, 31 Ekim 2006’da ise Profesör kadrosuna atanmıştır.

 

20 Mart 2017’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde Profesör kadrosuna atanmıştır. 31 Ocak 2020 tarihine kadar bu bölümde Bölüm Başkanı ve Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü olarak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına devam etmiştir., Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır. Prof.Dr. Aydın Akan, durağan olmayan işaretler için zaman frekans analizi ve zaman frekans analiz yöntemlerinin, haberleşme ve biyomedikal mühendisliği alanındaki problemlere uygulanması konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Dr. Aydın AKAN Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Signal Processing (SP) ve Engineering in Medicine and Biology (EMB) kollarının kıdemli üyesi, IEEE-EMB Türkiye kolu Başkanı ve European Signal Processing Association (EURASIP) üyesidir. Elsevier, Digital Signal Processing dergisi Editör Kurulunda görev yapmaktadır.