+902322601001
biomedupdate@idu.edu.tr

Murat ŞİMŞEK – Biyografi

Update your knowledge

Dr. Murat ŞİMŞEK

İnönü Üniversitesi

Nanofibröz Biyomalzemeler

Seminer Hakkında:

Doğal dokular, fibröz şekillerin bir şekilde benzersiz düzenlemelerini ve mimarilerini içeren karmaşık yapılar sergiler ve bilim adamları, özellikle doku mühendisliği alanında, hücre dışı matrisi (ECM) taklit eden malzemelere büyük ilgi duymuşlardır. Elektroeğirme yöntemi, doğal dokulardaki ECM’nin yapısal özelliklerine benzer 2-boyutlu ve 3-boyutlu fibröz doku iskelelerin hazırlanması için avantajlar sunar. Bu teknikle, fiberler birkaç nanometreden birkaç mikrometreye kadar çeşitli aralıklarda üretilebilir. Nano ölçekli fiberler, çok çeşitli hücre türlerinin hücresel etkileşimlerini iyileştirebilir; dahası, hücreler fenotipik ve fonksiyonel özelliklerini fibröz iskeleler üzerinde koruyabilirler. Ek olarak, nanofibröz iskelelerin topografisi, hücre yapışmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını kontrol etmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, elektroeğrilmiş iskeleler, doku mühendisliği uygulamaları için hücresel etkileşimleri artırmak amacıyla biyokimyasal ve mekanik ajanlar eklenerek fonksiyonel hale getirilebilir.

Farklı özelliklerdeki fiber örgülerin üretimi için çeşitli eğirme yaklaşımları geliştirmiştir. Bu teknikler iskelenin yapısal özelliklerini kontrol ederek istenen karakterdeki (örneğin hasarlı bir alana özgü) iskelelerin üretilmesine olanak sağlarlar. Bu bölümde, çeşitli eğirme yaklaşımları, özellikle elektroeğirme yöntemi, fibröz doku iskelelerin üretim tekniği olarak sunulacaktır.

 

Konuşmacı Hakkında:

Murat Şimşek, Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp ve Biyomühendislik bölümlerinde doktora ve yüksek lisans derecelerini aldı. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Fizik bölümünde aldı. Doktora tezi “Nanofiber desenli Polimerik Membranlar: Yüzey kimyası, topografya ve Hücresel etkileşimler” hakkındadır. On beşin üzerinde makalesi, ulusal bir patenti ve devam eden çeşitli araştırma projeleri bulunmaktadır. Dr. Şimşek halen Malatya İnönü Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanı temel olarak polimerik biyomateryaller, nanoteknoloji ve nanotıpa dayanmaktadır.